Masáže Beruli

Hlubinná regresní terapie

Tato metoda, se kterou pracuji, se opírá o pevné základy obsažené v knihách Informační teorie psychiki a Teorie osobnosti od ing. Andreje Dragomireckého. Nejedná se o hypnotický stav, manipulaci ani sugesci, pouze o změněný stav vědomí. Je to velice účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či ne. Pokud není příčinou už silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují. Hlubinná regresní terapie často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje bolest, ale nehledá se příčina té bolesti. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit. Téměř každé fyzické onemocnění má svoji psychickou podstatu a naopak. Vše co člověk prožil, je chronologicky uspořádáno na časové stopě (můžeme např. najít přesný čas narození).

Dají se touto metodou řešit závislosti všech druhů, bolesti, strachy, špatné vztahy...

Člověk musí jít dobrovolně na sezení a ne z donucení, aby udělal někomu radost. Je třeba, aby byl připraven mluvit pravdu i ve velmi choulostivých situacích, přece chce, aby mu bylo pomoženo.

S odstupem času a dle osobních zkušeností, je tato terapie témeř úplně nahrazená EFT. Je to rychlejší ve všech směrech a lidé nemusí procházet traumaty z minulých životů.....

Kdy nejít na sezení - pod vlivem alkoholu nebo léků od bolesti či psychofarmak, v těhotenství (jen v případě abnormálního strachu z bolesti nebo porodu samotného)