Masáže Beruli

Reflexní terapie duše

Reflexní terapie duše je praktické spojení klasických diagnostických postupů reflexní terapie a metody duševního metabolismu.

Při terapii touto metodou dochází k propojení jednotlivých fyzických potíží s jejich přímou příčinou v duševní oblasti a zároveň k odbourání této příčiny regresním způsobem.

Nespornou výhodou této metody je přímé řešení potíží na úrovni fyzické tak psychické. Odstranění těchto jinak skrytých příčin je předpokladem k úplnému vyléčení člověka.

 

Tato metoda funguje i u lidí, kteří užívají psychofarmaka....

Není vhodné ji používat u těhotných žen.